Адвокатско дружество "Хантова, Мазнокова, Ангелова"

Град: Петрич
Адрес: ул. "Пере Тошев" № 6, ет. 1
Пощенски код: 2850
Действащ: Да
Личен Номер: 2800001527
Телефон: 0888/000026
Дата на вписване: 26.07.2019