Адвокатско дружество "Даутева, Петров и партньори"

Град: Благоевград
Адрес: ул. "Тодор Александров" № 43А, ет. 2, ап. 3
Пощенски код: 2700
Действащ: Да
Личен Номер: 2700000327
Телефон: 073/830571; 0888/787803
email: dtpartnersad@gmail.com
Дата на вписване: 15.12.2006