Вангел Антонов Цилев

Първо име: Вангел
Фамилия: Цилев
Град: Благоевград
Адрес: ул. "Петко Д. Петков" № 18, ет. 1, офис 5
Пощенски код: 2700
Бележки:
Адвокатски сътрудник в Еднолично
адвокатско дружество "Костова".
Действащ: Да
Личен Номер: 5000006627
Дата на вписване: 08.08.2022